Vun đắp hiện tại, hoạch định tương lai. Giải pháp tài chính ưu việt, vừa bảo vệ trước những rủi ro trong cuộc sống, vừa đảm bảo tích lũy tài chính trong dài hạn và đặc biệt giải quyết được nhu cầu sử dụng nguồn tài chính ngắn hạn....

  Bảo hiểm nhân thọ an hưng phát lộc của bảo việt nhân thọ

Vun đắp hiện tại, hoạch định tương lai

Giải pháp tài chính ưu việt, vừa bảo vệ trước những rủi ro trong cuộc sống, vừa đảm bảo tích lũy tài chính trong dài hạn và đặc biệt giải quyết được nhu cầu sử dụng nguồn tài chính ngắn hạn.

Tại sao Bạn nên chọn An Hưng Phát Lộc?

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Quyền lợi

Tích lũy lớn với nhiều quyền lợi hấp dẫn:

Chi trả quyền lợi định kỳ mỗi 03 năm

Quyền lợi duy trì hợp đồng

Quyền lợi duy trì hợp đồng phát sinh vào mỗi ngày kỷ niệm hợp đồng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực từ đủ 03 năm trở lên.

Quyền lợi duy trì hợp đồng được xác định theo tỉ lệ % của giá trị hoàn lại xác định tại ngày kỉ niệm hợp đồng trước đó. Tỷ lệ % được Bảo Việt Nhân thọ công bố vào cuối mỗi năm tài chính.

Quyền lợi đáo hạn  - khoản tiết kiệm, tích lũy lớn  giúp khách hàng thực hiện những dự định quan trọng trong cuộc sống

Khi khách hàng sống tới ngày đáo hạn hợp đồng, Bảo Việt Nhân thọ sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm gia tăng.

Số tiền bảo hiểm gia tăng bằng 100% số tiền bảo hiểm gốc với lựa chọn số tiền bảo hiểm gia tăng 0%/năm Số tiền bảo hiểm gia tăng bằng 220% số tiền bảo hiểm gốc với lựa chọn số tiền bảo hiểm gia tăng 5%/năm

Quyền lợi đặc biệt khi đáo hạn - quyền lợi hấp dẫn tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Bảo Việt Nhân thọ

Khách hàng sẽ được cộng thêm 20% số tiền bảo hiểm gia tăng tại ngày đáo hạn hợp đồng (bằng 44% số tiền bảo hiểm gốc trong trường hợp lựa chọn số tiền bảo hiểm gia tăng 5%/năm)

Đóng phí ngắn, quyền lợi dài

 • Thời hạn bảo hiểm 10, 15, 20 và 25 năm
 • Thời hạn đóng phí bằng thời hạn bảo hiểm. Đồng thời khách hàng có thể đóng phí trong thời gian ngắn 05 năm hoặc 10 năm mà vẫn được tiếp tục bảo hiểm với đầy đủ các quyền lợi của sản phẩm tới hết thời hạn bảo hiểm của hợp đồng.

Nhiều lựa chọn linh hoạt cho khách hàng

 • Lựa chọn thời hạn bảo hiểm và thời hạn đóng phí phù hợp với nhu cầu cá nhân và điều kiện gia đình.
 • Lựa chọn số tiền bảo hiểm và gia tăng số tiền bảo hiểm
 • Giảm số tiền bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm thấp hơn
 • Lựa chọn và thay đổi định kỳ đóng phí
 • Tạm ứng đóng phí tự động
 • Tạm ứng giá trị hoàn lại
 • Dừng đóng phí và duy trì hợp đồng với số tiền bảo hiểm giảm
 • Khôi phục hiệu lực hợp đồng
 • Nhận hoặc tích lũy quyền lợi định kỳ

Bảo vệ toàn diện trước rủi ro cuộc sống

Chi trả tối đa 300% số tiền bảo hiểm gia tăng trước rủi ro tử vong

Quyền lợi này sẽ bù đắp những mất mát về tài chính và và phần đảm bảo duy trì mức sống của gia đình, giúp gia đình nhanh chóng ổn định để vượt qua giai đoạn khó khăn khi người được bảo hiểm không may bị tử vong.

Bảo vệ trước bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối

Đây là quyền lợi miễn phí cho bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối nhằm bảo vệ toàn diện và ổn định tài chính cho khách hàng và gia đình trong thời điểm khó khăn nhất.

Khách hàng có thể yên tâm điều trị mà vẫn được quyền lợi bảo vệ và tích lũy trong thời gian còn lại của hợp đồng khi người được bảo hiểm không may bị chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối.

Chi trả 100% số tiền bảo hiểm gia tăng khi bị thương tật nghiêm trọng do tai nạn

Khách hàng sẽ được chi trả quyền lợi thương tật nghiêm trọng do tai nạn với mong muốn phần nào giảm bớt gánh nặng tài chính cũng như ổn định cuộc sống của khách hàng và gia đình khi không may xảy ra thương tật nghiêm trọng.

Danh sách các thương tật nghiêm trọng bao gồm 6 trường hợp thương tật toàn bộ vĩnh viễn và 03 trường hợp thương tật phổ biến được bổ sung nhằm tăng phạm vi bảo vệ cho khách hàng trước những rủi ro thường trực của cuộc sống.

Mở rộng phạm vi bảo hiểm với các quyền lợi bổ trợ

 • Nhóm sản phẩm bổ trợ bảo vệ khách hàng trước những rủi ro tai nạn (Bảo hiểm tai nạn toàn diện,... )
 • Nhóm sản phẩm bổ trợ chăm sóc sức khỏe (Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, Chăm sóc y tế,... )
 • Nhóm sản phẩm bổ trợ miễn đóng phí khi gặp rủi ro (do tai nạn, do mắc bệnh lý nghiêm trọng,... )